Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne

Email Drukuj PDF

W związku z aktywną współpracą Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu dzisiejszym zostało zorganizowane spotkanie z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych w którym wzięli również udział  przedstawiciele Województwa – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Opolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski ma możliwość pozyskania w nieodpłatne użytkowanie oprogramowania informatycznego „wDialogu” pomagającego w planowaniu i realizacji konsultacji społecznych. Narzędzia te zostały przygotowane w ramach projektu pt.: „Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”, realizowanego przez UW. Celem projektu jest wzmocnienie jakości konsultacji społecznych poprzez ich staranną organizację, zadaniowość oraz uczestnictwo wymagające odniesienia do faktów. Opracowano rozwiązanie modelowe dot. procesu konsultacji społecznych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i zaleceń, a następnie zaimplementowano je z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Platforma informatyczna „wDialogu” jest skierowana zarówno dla pracownika urzędu jak i dla mieszkańca regionu.

W webinarium, podczas którego przekazano ogólne założenia oraz wskazano obszar możliwości korzystania z narzędzia liczny udział wzięli przedstawiciele poszczególnych departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Konsultacje dotyczące projektu pn. Świętokrzyskie Bez e-B@rier (ŚBeB)

Email Drukuj PDF

W dniu 20 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pani Agaty Binkowskiej oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, przedstawicieli Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego a także Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkanie, podczas którego zostały przedstawione możliwości dotyczące nawiązania współpracy oraz przygotowania Projektu Partnerskiego o charakterze edukacyjnym, skierowanego do placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo a) rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego (w tym specjalnego) poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez kontynuację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła.

W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych a także  Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zakłada się, że celem przygotowywanego projektu będzie rozpoznanie, przygotowanie i rozszerzenie (na bazie rządowego  programu "Cyfrowa szkoła", realizowanego w okresie: kwiecień 2012 – sierpień 2013 r.) kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

 


Strona 1 z 72

Ilość odwiedzin:135719

Projekty zrealizowane