Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Komenda Wojewódzka Policji partnerem SIPWŚ

Email Drukuj PDF

We wtorek, 8 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Dariuszem Augustyniakiem porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyła Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (sip.e-swietokrzyskie.pl) powstał w ramach Projektu  „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został on zbudowany na bazie współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa – Partnerów Projektu tj.: województwa, 13 powiatów i 102 gmin. Umożliwia on użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów.

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/55998-komenda-wojewodzka-policji-partnerem-sipws

 

Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne

Email Drukuj PDF

W związku z aktywną współpracą Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu dzisiejszym zostało zorganizowane spotkanie z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych w którym wzięli również udział  przedstawiciele Województwa – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Opolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski ma możliwość pozyskania w nieodpłatne użytkowanie oprogramowania informatycznego „wDialogu” pomagającego w planowaniu i realizacji konsultacji społecznych. Narzędzia te zostały przygotowane w ramach projektu pt.: „Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”, realizowanego przez UW. Celem projektu jest wzmocnienie jakości konsultacji społecznych poprzez ich staranną organizację, zadaniowość oraz uczestnictwo wymagające odniesienia do faktów. Opracowano rozwiązanie modelowe dot. procesu konsultacji społecznych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i zaleceń, a następnie zaimplementowano je z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Platforma informatyczna „wDialogu” jest skierowana zarówno dla pracownika urzędu jak i dla mieszkańca regionu.

W webinarium, podczas którego przekazano ogólne założenia oraz wskazano obszar możliwości korzystania z narzędzia liczny udział wzięli przedstawiciele poszczególnych departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

 


Strona 6 z 77

Ilość odwiedzin:186831

Projekty zrealizowane