Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Konsultacje dotyczące projektu pn. Świętokrzyskie Bez e-B@rier (ŚBeB)

Email Drukuj PDF

W dniu 20 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pani Agaty Binkowskiej oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, przedstawicieli Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego a także Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkanie, podczas którego zostały przedstawione możliwości dotyczące nawiązania współpracy oraz przygotowania Projektu Partnerskiego o charakterze edukacyjnym, skierowanego do placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo a) rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego (w tym specjalnego) poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez kontynuację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła.

W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych a także  Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zakłada się, że celem przygotowywanego projektu będzie rozpoznanie, przygotowanie i rozszerzenie (na bazie rządowego  programu "Cyfrowa szkoła", realizowanego w okresie: kwiecień 2012 – sierpień 2013 r.) kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

 

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Email Drukuj PDF

Narodowy Uniwersytet w Singapurze oraz Uniwersytet Warszawski zaprosił Województwo Świętokrzyskie do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”, która odbyła się w Singapurze w dniach 23-24 czerwca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała Ewelina Gładki, p.o. dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Międzynarodowa konferencja „Deliberacja – podejmowanie decyzji – technologie informacyjne”

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/55526-miedzynarodowa-konferencja-deliberacja-podejmowanie-decyzji-technologie-informacyjne

 


Strona 7 z 77

Ilość odwiedzin:186831

Projekty zrealizowane