Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Szybki Internet dla małych miejscowości – 3 mld zł na likwidację tzw. białych plam

Email Drukuj PDF

W dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie, ul. Królewska 27 odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu drugiego naboru wniosków połączone z uroczystym podpisaniem umów o dofinansowanie z Beneficjentami działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie projektów w wyniku II konkursu dla I osi POPC. Umowy o dofinansowania zostały podpisane ze spółkami celowymi, których udziałowcami są : grupa kapitałowa Nokia i fundusz inwestycyjny InfraCapital dla wszystkich 4 obszarów konkursowych województwa świętokrzyskiego. Tym samym został rozpoczęty, po zakończonym w 2015r. projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, drugi etap inwestycji , którego efektem ma być zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu (co najmniej 30 Mb/s) dla mieszkańców i firm województwa świętokrzyskiego. Czas trwania projektów to 3 lata, wykonawca zadeklarował objęcie zasięgiem sieci światłowodowej 107 246 punktów adresowych na terenie naszego województwa z puli tzw. białych plam.

Więcej informacji:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/szybki-internet-dla-malych-miejscowosci-3-mld-zl-na-likwidacje-tzw-bialych-plam

 

Konsultacje zmian prawnych dotyczących regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) Polski Wschodniej

Email Drukuj PDF

Rozpoczęły się konsultacje zmian ram prawnych, w jakich działają regionalne sieci szerokopasmowe (RSS) Polski Wschodniej. Proponowane zmiany mogą w przyszłości ułatwić operowanie tą infrastrukturą, a nawet umożliwić centralne nimi zarządzanie. Nie jest to jednak recepta na problem wysokich kosztów utrzymania RSS, do czego przyczyniają się np. wysokie opłaty za pas drogowy. Do proponowanych zmian krytycznie podchodzą prywatni operatorzy infrastruktury SSPW.

Więcej informacji:

http://www.telko.in/na-odsiecz-rss-om-w-polsce-wschodniej,0

 


Strona 9 z 77

Ilość odwiedzin:186831

Projekty zrealizowane