Strona główna Aktualności
Projekt ONE - Aktualności

Sprawozdanie z warsztatu tematycznego, wizyty studyjnej oraz obrad Komitetu Sterującego w dniach 30-31 października 2013 r

Email Drukuj PDF

W dniach 30-31 października 2013 r. w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ONE. Warsztat tematyczny oraz wizyty studyjne stanowiły okazję do pogłębienia tematu rozwoju nowych technologii w stolicy Francji i całym regionie Ile-de-France. Spotkanie zostało zorganizowane przez La Fonderie, cyfrową agencję Ile-de-France. Jej główne obszary zainteresowań i działania, to: kartografia cyfrowa, e-zdrowie, otwarte dane, zrównoważony rozwój.

 

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Triestu (Włochy), w ramach realizacji projektu ONE na konferencję i warsztaty tematyczne, w dniach 11-12 lipca 2013 r

Email Drukuj PDF

W dniach 11-12 lipca 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego w ramach  Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzięli w nich udział, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Andrzej Sztokfisz (Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego), Tomasz Krawiec (Główny Specjalista Biura Społeczeństwa Informacyjnego).

 

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Pragi, w ramach konferencji śródokresowej projektu ONE oraz spotkania Komitetu Sterującego

Email Drukuj PDF

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Stuttgartu w ramach realizacji projektu ONE

Email Drukuj PDF

W dniach 12.03. – 14.03.2013 r. odbyła się konferencja oraz wizyta studyjna w Stuttgarcie w Landzie Badenii - Wurtembergii, w ramach Projektu ONE, realizowanego z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na której poruszane były zagadnienia związane z zarządzaniem oraz bezpiecznym przechowywaniem baz danych.

 


Strona 2 z 3

Partnerzy projektu