Strona główna Aktualności Konferencja w Turynie

Konferencja w Turynie

Email Drukuj PDF

W dniach 30-31 maja 2012 r. odbył się szereg spotkań w ramach projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT StructuralFundsAbsorption, realizowanego z Programu INTEREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konferencja, wizyta studyjna oraz warsztaty tematyczne miały miejsce w Turynie, w regionie Piemont (Włochy) - lidera projektu.

W spotkaniach tych wzięli również udział członkowie zespołu projektowego Partnera nr 10 w projekcie ONE, reprezentujący Województwo Świętokrzyskie: Andrzej Sztokfisz – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ i Jarosław Wachowski, kierownik projektu oraz Agnieszka Fugińska, pracownik Oddziału ds. Projektów Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.

30 maja miała miejsce konferencja inaugurująca projekt ONE, na którą zostali zaproszeni wszyscy partnerzy projektu, a także przedstawiciele europejskich władz regionalnych i instytucji unijnych. Spotkanie było poświęcone założeniom nowej polityki spójności UE na lata 2014-2020, a także Europejskiej Agendzie Cyfrowej.
Województwo Łódzkie, partnera nr 5 w projekcie, reprezentowała Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, pani Dorota Ryl, która uczestniczyła w dyskusji poświęconej monitorowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz potrzebie tworzenia regionalnych obserwatoriów i strategii związanych ze społeczeństwem informacyjnym. Debata prowadzona była przez pana Claudio Inguaggiato, przewodniczącego Obserwatorium ICT w Piemoncie. Przedstawiciele poszczególnych regionów zaprezentowali w krótkich wystąpieniach swoje dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii, przybliżyli uczestnikom najważniejsze projekty infrastrukturalne, służące wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych
w takich obszarach jak administracja, zdrowie czy geodezja. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że obydwa regiony polskie zaangażowane w projekt, pomimo braku formalnych struktur obserwatoriów ICT, posiadają bogate doświadczenie w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji i dodatkowo każde z nich odniesie korzyści dzięki możliwości monitorowania wskaźników rozwoju ICT w regionie, co jest głównym założeniem projektu ONE.

W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele innych regionów europejskich oraz członkowie zespołów projektowych pozostałych partnerów projektu: Gabriella Serratrice Piedmont Region), Diego Feruglio (CSI Piemonte), Friuli Venezia Giulia, RhôneAlpes
i Liguria, Luigi Reggi ( Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego we Włoszech), Irina Zalisova ( Czechy).

Kolejnym punktem konferencji była wizyta studyjna w działającym już obserwatorium ICT w Piemoncie – IRES. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zasady funkcjonowania obserwatorium ICT w regionie Piemont.

W drugim dniu Konferencji, 31 maja, w siedzibie konsorcjum CSI-Piemonte, odbyły się warsztaty tematyczne pn. Doświadczenia regionu Piemont w zakresie Master Indicator Management. W czasie spotkania partnerzy projektu mieli możliwość wysłuchania prezentacji pracowników konsorcjum na temat procesu zarządzania i wdrażania wskaźników monitorujących rozwój ICT w regionie. Przedstawiono projekty mające na celu wdrażanie np. sieci szerokopasmowych w regionie, zasady funkcjonowania obserwatorium ICT – PICTO i jego wpływu na edukowanie społeczeństwa w zakresie nowych technologii, cykl życia wskaźników, zarządzanie danymi oraz sposoby zbierania informacji.

Na zakończenie spotkania, każdy partner odebrał podpisany egzemplarz umowy partnerskiej, a koordynator projektu podkreśliła, iż zostały osiągnięte założenia projektu na pierwsze półrocze. Została podpisana umowa o dofinansowanie, umowa partnerska, odbyło się spotkanie komitetu sterującego, kick-off. Została stworzona strona internetowa, plakat i ulotka. Zorganizowano konferencje inaugurującą, warsztat tematyczny i wizytę studyjną. Powstał Plan Komunikacji i Rozpowszechniania. Lider projektu przypomniał wszystkim partnerom o przekazaniu w miesiącu lipcu  dokumentów do kontroli I stopnia i po uzyskaniu certyfikatu niezwłocznym odesłaniu dokumentów do Lidera.

 

Partnerzy projektu