Strona główna Aktualności Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Stuttgartu w ramach realizacji projektu ONE

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Stuttgartu w ramach realizacji projektu ONE

Email Drukuj PDF

W dniach 12.03. – 14.03.2013 r. odbyła się konferencja oraz wizyta studyjna w Stuttgarcie w Landzie Badenii - Wurtembergii, w ramach Projektu ONE, realizowanego z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na której poruszane były zagadnienia związane z zarządzaniem oraz bezpiecznym przechowywaniem baz danych.

W spotkaniach tych wzięli udział członkowie zespołu projektowego Partnera nr 10 w Projekcie ONE reprezentujący Województwo Świętokrzyskie: Jarosław Wachowski kierownik Projektu oraz Łukasz Grzęda – specjalista informatyk, pracownik Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Na konferencję zostali zaproszeni partnerzy Projektu, jednakże z przyczyn pogodowych na konferencję nie dotarła delegacja z Włoch na czele z przedstawicielem Lidera Projektu.

Jako pierwszy na konferencji głos zabrał Prof.  Dr  Bernhard  Komel  z  Uniwersytetu  w Pforzheim  przedstawiając  wizję rozwoju Internetu  w  prezentacji „The  Second  Half  of the Chesboard – implications of the Digital revolution on future business”.

W   swoim   wystąpieniu   opisującym   rewolucję   cyfrową, której  jesteśmy świadkami opisał koncepcję   „Internet  of  Things”  wedle   której  jednoznacznie  identyfikowalne    przedmioty  mogą   pośrednio  albo bezpośrednio   gromadzić ,   przetwarzać   lub   wymieniać  dane   za  pośrednictwem    sieci komputerowej. Następnie poruszył temat   „Internet  of  services”  –   idei   nieograniczonego, niezależnego  od  użytej technologii dostępu do usług przez Internet.

Następny  prelegent  Pan Horst Brauner reprezentujący miasto Schwabisch Hall  przedstawił w prezentacji „Data until Eternity”  sposób w jaki na terenie Landu  zabezpiecza się  zbiory biblioteczne i dane historyczne w formie cyfrowej. Zdaniem  Pana Braunera dzięki otwartym formatom plików i zabezpieczeniu zbiorów w dawnym bunkrze przeciwatomowym  istnieje możliwość przechowywania i odzyskiwania danych przez tysiące lat.

Prezentacja  firmy ownCloud GmbH reprezentowanej przez  Pana Christiana Schmitza. dotyczyła problemu bezpieczeństwa danych firm przechowywanych  np. Dropbox.

Till Westermayer – przedstawiciel Landu Badenii Wirtembergii w dyskusji “Open goverment data in German State – from Vision to reality” opisał sposób w jaki lokalny rząd Badenii Wirtembergii  radzi sobie z udostępnianiem danych publicznych obywatelom. Nie pokazał niestety gotowych rozwiązań, bo Badenia Witembergia jest w trakcie ich wdrażania (prototyp systemu dostępny pod adresem http://opendata.service-bw.de/ ). Pan Westermayer pokłada jednak wielkie nadzieje że w przyszłości w  Badenii-Wirtembergii zostanie opracowany i przyjęty do realizacji  akt dotyczący  wolności informacji (Freedom of Information Act – większość Landów wchodzących w skład Niemiec korzysta z takich aktów) i stworzeniu zintegrowanego systemu dostępu do danych.

„Managing big data and predictive analytics” – to prezentacja przedstawiona przez Pana Borisa Stefanovica z firmy Blue Yonder GmbH & Co. opisująca  problemy związane z zarządzaniem dużymi ilościami danych, oraz sposoby wykorzystania takich danych w prognozowaniu.

Jako ostatni wystąpił Pan Dieter W. Joenssen z Uniwersytetu Technicznego w Ilmenau. Dyskusja „Data mining and handling missing data” opisuje problem brakujących danych, oraz algorytmy pozwalające te dane zastąpić w sposób nie niszczący ich integralności.

Następnego dnia organizator konferencji - Partner Projektu w Badenii Wirtembergii wraz z firmą „Comback” zaprezentował ośrodek gdzie w bunkrze przeciwatomowym  pochodzącym z okresu „zimnej wojny” zarządzanym przez firmę stworzono miejsce w którym przechowywane są dane z firm i urzędów mających swoje siedziby na terenie Landu.

 

Partnerzy projektu