Strona główna Aktualności Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Pragi, w ramach konferencji śródokresowej projektu ONE oraz spotkania Komitetu Sterującego

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Pragi, w ramach konferencji śródokresowej projektu ONE oraz spotkania Komitetu Sterującego

Email Drukuj PDF

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzięli w nich udział, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Arkadiusz Bąk (Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego), Grzegorz Orawiec (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej).

W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu, tzw. Komitet Sterujący. W trakcie spotkania koordynator projektu ze strony CSI- Piemonte przedstawiła informacje nt. zmian w budżecie, po formalnym opuszczeniu partnerstwa przez organizację eris@. Omawiane były również kwestie związane z przyszłoroczną konferencją finalną projektu
w Brukseli. Koordynator poprosiła o określenie wkładu partnerów w organizację ww. zadania, przed rozdzieleniem budżetu eris@ i przekazaniem zmian do instytucji zarządzającej. Ponadto, partnerzy zostali poinformowani, że przysługuje im prawo uczestnictwa lub organizacji spotkania regionalnego, które nie zostało ujęte we wniosku aplikacyjnym i pokrycia kosztów z projektu, pod warunkiem prezentacji projektu ONE. Reasumując, udział w spotkaniu, takim jak np. Open Days, jest wydatkiem kwalifikowalnym.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. miała miejsce druga już konferencja projektu ONE (pierwsza inaugurująca projekt odbyła się w maju 2012 r.), konferencja śródokresowa, której głównym organizatorem była EPMA (Agencja ds. Zarzadzania i realizacji projektów europejskich), partner po stronie czeskiej, odpowiedzialny za komunikację i działania rozpowszechniające w projekcie. Konferencja stanowiła platformę komunikacji dla naukowców, decydentów i wszystkich zainteresowanych tematyką Agendy Cyfrowej. Spotkanie składało się z sesji plenarnych oraz paneli tematycznych, w których wzięli udział eksperci, przedstawiciele świata nowych technologii z całej Europy (m.in. z instytucji tj. EurActiv, ELANET, Capgemini). Tematyka paneli dotyczyła zarządzania danymi, prawnych aspektów zarządzania cyfrowego, Agendy Cyfrowej w regionach europejskich, e-uczestnictwa oraz wskaźników i narzędzi dla innowacji.

Jeden z paneli tematycznych poruszający zagadnienia  zarządzania danymi prowadził Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach Pan Arkadiusz Bąk.

 

Partnerzy projektu