Strona główna Aktualności Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Triestu (Włochy), w ramach realizacji projektu ONE na konferencję i warsztaty tematyczne, w dniach 11-12 lipca 2013 r

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Triestu (Włochy), w ramach realizacji projektu ONE na konferencję i warsztaty tematyczne, w dniach 11-12 lipca 2013 r

Email Drukuj PDF

W dniach 11-12 lipca 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego w ramach  Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzięli w nich udział, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Andrzej Sztokfisz (Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego), Tomasz Krawiec (Główny Specjalista Biura Społeczeństwa Informacyjnego).

Pani Antonina Ristagno zaprezentowała model organizacyjny obserwatorium ICT w regionie Friuli Venezia Giulia. Omówione zostało również role jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie współpracy z firmą INSIEL.

Podczas pierwszego dnia Konferencji, Pan Silvio Pitacco zaprezentował główne założenia programu  ERMES, który został wdrożony po analizie wniosków powstałych w wyniku badań geodezyjnych dostępności infrastruktury teleinformatycznej w regionie Friuli Venezia Giulia. Głównym zadaniem programu ERMES jest wspieranie  w rozwoju  zaawansowanych usług informatycznych, ich popularyzacja wśród podmiotów gospodarczych i obywateli.

Przedstawiciel firmy INSIEL Pan David Licursi zaprezentował rolę oraz główne zadania realizowane przez firmę INSIEL w programie ERMES. Przekazano informację, iż firma INSIEL nie będzie angażować się we współpracę z prywatnymi podmiotami gospodarczymi, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obsługa wszystkich przetargów (zamówień publicznych) na operatorów telekomunikacyjnych w regionie Friuli Venezia Giulia  będzie realizowana tylko poprzez dedykowane jednostki samorządu terytorialnego.

Następnie Pan Andrea Buttol  omówił funkcjonowanie systemu zarządzania danymi w regionie a  Pan Roberto Piuzzo zaprezentował metody zarządzania programami do obsługi map kartograficznych regionu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło tematyki związanej z innowacjami w kontekście Agendy Cyfrowej 2020. Prezentację prowadził Pan Fulvio Sbroiavacca. W ciągu najbliższych siedmiu lat Komisja Europejska zainwestuje ponad 22 mld € w pięć partnerstw publiczno – prywatnych w zakresie innowacji.

Kolejnym prelegentem był Pan Marco Rocchetti, który zaprezentował projekt regionalnych kart informacyjnych oraz system zarządzania i przetwarzania danych.

W pierwszym dniu warsztatów Pan Tomasz Krawiec - Główny Specjalista Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawił prezentację dotyczącą realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.  Podczas prezentacji zostały omówione główne założenia realizacji w/w projektu, główne jego cele oraz zostały zaprezentowane kwestie dotyczące technicznej strony projektu. Omówione zostały również korzyści jakie niesie stworzenie w województwie świętokrzyskim obserwatorium ICT w kontekście realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Ostatni prelegenci Pani Lydia Alessio-Verni i Pan Stefano Turus przedstawili system informacyjny do zarządzania europejskimi programami GOLD-GGP oraz system zarządzania informacjami medycznymi mieszkańców regionu.

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu, tzw. Komitet Sterujący. W trakcie spotkania koordynator projektu ze strony CSI- Piemonte przedstawiła informacje dotycząca realizacji budżetu. Zostały wstępnie ustalone terminy konferencji na Cyprze, w Paryżu oraz spotkania tweeningowego w Turynie. Omawiane były również kwestie związane z przyszłoroczną konferencją finalną projektu w Brukseli.

W dniu 12 kwietnia 2013 r. została zorganizowana wizyta w centrum przetwarzania danych firmy INSIEL. Firma ta oferuje rozwiązania z sektora ICT dla rządu, administracji publicznej  i służby zdrowia. Głównym zadaniem firmy INSIEL jest projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami informacyjnymi podnoszącymi jakość usług oferowanych w regionie a co za tym idzie mającymi wpływ na zwiększanie innowacyjności usług dla przedsiębiorstw i obywateli.

 

Partnerzy projektu