Strona główna Aktualności Sprawozdanie z warsztatu tematycznego, wizyty studyjnej oraz obrad Komitetu Sterującego w dniach 30-31 października 2013 r

Sprawozdanie z warsztatu tematycznego, wizyty studyjnej oraz obrad Komitetu Sterującego w dniach 30-31 października 2013 r

Email Drukuj PDF

W dniach 30-31 października 2013 r. w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ONE. Warsztat tematyczny oraz wizyty studyjne stanowiły okazję do pogłębienia tematu rozwoju nowych technologii w stolicy Francji i całym regionie Ile-de-France. Spotkanie zostało zorganizowane przez La Fonderie, cyfrową agencję Ile-de-France. Jej główne obszary zainteresowań i działania, to: kartografia cyfrowa, e-zdrowie, otwarte dane, zrównoważony rozwój.

W dniu 30 października miał miejsce warsztat tematyczny pn. „Regionalne polityki ICT. Mądre miejsce dla mądrych terytoriów”. Przedstawiciele La Fonderie przybliżyli zasady funkcjonowania agencji numerycznej. Przedstawiciele regionu natomiast dyskutowali nt. Cyfrowej Strategii Ile-de-France. Warsztat został podzielony na trzy sesje tematyczne: Wzmacnianie kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli: francuski model cyfrowej przestrzeni sektora publicznego, nowe sposoby szybki rozwój nowych sposobów współpracy. Zaproszeni goście-prelegenci omawiali kwestie wpływu laboratoriów (żywych centrów innowacji) na kreatywność i innowacyjność regionu i jego mieszkańców.

Wizyta studyjna odbyła się w trzech różnych miejscach. Był to: Espace 19,
Ici Montreuil i la Cantine. Pierwsze miejsce to stowarzyszenie, które zapewnia dostęp do nowych technologii dla swoich członków będących głównie przedstawicielami najuboższych i imigranckich środowisk. Drugie miejsce to kreatywna przestrzeń dla rzemieślników, przedsiębiorców i osób zaczynających swoją działalność gospodarczą gdzie mogą wdrażać swoje pomysły. Ostatnie miejsce to pierwsza francuska przestrzeń współpracy dedykowana cyfrowej społeczności. Oferuje obszar dla współpracy telepracowników i startup’ów.

W trakcie obrad Komitetu Sterującego koordynator projektu ze strony CSI-Piemontu przedstawił terminy wykonania kolejnych prac w projekcie. Przedstawione zostały szczegóły przygotowywanych Planów Wdrażania Obserwatoriów ICT, a także informacje nt. konferencji finalnej w Brukseli.

 

Partnerzy projektu