Konferencja w Brukseli

Drukuj

W ostatnim półroczu realizacji  Projektu  tj. od 01.01.2014 – do 30.06.2014 r. odbyła się jedna konferencja zamykająca i podsumowująca Projekt ONE oraz posiedzenie Komitetu Sterującego  w Brukseli w dniach  24.04-25.04.2014 r.

Konferencje w Brukseli,  była  poświęcona omówieniu innowacji, które zostały wprowadzone dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w różnych  regionach Unii Europejskiej.

Podczas Konferencji kończącej Projekt ONE w Brukseli , uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli z różnych regionów Unii Europejskiej aby podzielić się doświadczeniami w zakresie innowacji, które zostały wprowadzone dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych w ich regionach.  Konferencja jak też warsztaty tematyczne były zorganizowane przez EPMA -  Partnera w zakresie rozpowszechniania i propagowania projektu ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption (Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT). Konferencja Projektu ONE w Brukseli miała na celu  ułatwienie i umożliwienie określenia wspólnych  działań partnerów z UE w zakresie budowania powiązań pomiędzy sieciami informacyjnymi i obserwatoriami ICT, a także  realizację ambitnych wspólnych celów strategii Europa 2020.

Kwestia upowszechniania korzyści cyfrowych była omawiana przez ekspertów reprezentujących administrację publiczną i biznes podczas początkowego spotkania plenarnego, zaś trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i polityki europejskiej były przedstawiane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i wybranych organów administracji krajowej. Oczywiste stało się, że nowy okres programowania zapewnia nowe budżety na inwestycje dla Krajów Członkowskich, które poszukują synergii pomiędzy Polityką Regionalną i programem Horizon 2020 w celu zmaksymalizowania swoich możliwości innowacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.