Konferencja Sandomierz Dwikozy

Drukuj

W dniach 05- 06.2014 r. zespół  Projektu ONE uczestniczył w Konferencji Sekretarzy Województw RP organizowanym przez Województwo Świętokrzyskie oraz Dyrektorów ds. Społeczeństwa Informacyjnego i informatyzacji Urzędów Marszałkowskich.

Tematyka dotyczyła problemów ICT w Polsce  m in. Infrastruktury teleinformatycznej, wdrażania e-usług w administracji , realizacji projektów w zakresie ICT współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz przygotowań do następnego okresu finansowania.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

1.Pani Małkorzata Olszewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i  Cyfryzacji    zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi infrastrukturu teleinformacyjnej

2. Pan Roman Dmowski  - Posekretarz Stanu  w Ministerstwie Administracji  i Cyfryzacji.

Pan Andrzej Sztokfisz Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przedstawił Koncepcję Wdrożenia  Obserwatorium ICT w Regionie Świętokrzyskim, jako końcowy efekt realizowanego na terenie Województwa Świętokrzyskiego Projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Fuds Absorption) z Programu INTERREG IVC.

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyła się w Kielcach  Konferencja Regionalna ,  e-świętokrzyskie – technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji.

Celem konferencji było przedstawienie zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w administracji.

Tematyka spotkania dotyczyła przekazania oraz zaprezentowania informacji o kluczowych projektach wdrażanych   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 dotyczących Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Gośćmi spotkania byli :

Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Bożentyna Pałka - Koruba – Wojewoda Świętokrzyski,

Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,

Arkadiusz Bąk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Wśród zaproszonych gości znajdowali się także przedstawiciele jednostek samorządowych ,gmin oraz powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Na spotkaniu Pan Andrzej Sztokfisz z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przedstawił prezentację Koncepcji Wdrażania  Obserwatorium ICT w Regionie Świętokrzyskim jak też dokonał podsumowania   Projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Fuds Absorption) realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC.

PROGRAM_II_SPOTKANIA_SEKRETARZY_WOJEWÓDZTW_RP
Data utworzenia: 2014-08-13,
Rozmiar pliku: 103.81 KB
SANDOMIERZ_DWIKOZY_KONCEPCJA_OBSERWATORIUM_ICT
Data utworzenia: 2014-08-13,
Rozmiar pliku: 444.69 KB