Strona główna Aktualności Koncepcja Obserwatorium ICT - Metodologia

Koncepcja Obserwatorium ICT - Metodologia

Email Drukuj PDF

ramach realizacji na terenie  Województwa Świętokrzyskiego  Projektu ONE- Observatory Network to Enhance ICT Structural Fuds Absorption, opracowano Koncepcję Wdrożenia Obserwatorium ICT na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Przy wsparciu zespołu doradców, w ramach Koncepcji  wskazano i opracowano metodologię badań dla następujących obszarów:

1) badanie usług administracyjnych – poziomu   informatyzacji   jednostek  publicznych    oraz publicznych treści cyfrowych,

2) badanie poziomu usług, wykorzystanie technologii ICT w obszarze ochrony zdrowia,

3) badanie poziomu wykorzystania technologii ICT w obszarze edukacji w zakresie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,

4) badanie przyczyn i kontekstów wykluczenia cyfrowego,

5) badanie potrzeb   mikroprzedsiębiorców  oraz  w    branżach    specjalizacji     regionalnych w zakresie ICT,

6) badanie potrzeb w zakresie wykorzystania ICT w rolnictwie.

 

Partnerzy projektu