Strona główna
Projekt ONE - Informacje o Projekcie
Email Drukuj PDF

Jedną z form współpracy i wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy są projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Konkursy ogłaszane z POWM INTERREG IVC dotyczą z reguły problemów techniczno-społecznych nurtujących część lub całą UE. Przeważnie są ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów.

Doświadczenia europejskie wskazują na niską absorpcję środków strukturalnych na zadania związane ze Społeczeństwem Informacyjnym. Szczególnie dotyczy to regionów z nowych państw członkowskich UE. Przyczyny leżą zarówno w braku wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego zarówno wśród mieszkańców, administracji publicznej i przedsiębiorstwach jak też w braku odpowiednich instrumentów do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a szczególnie infrastruktury. Szczegółowe informacje dotyczące tej tematyki są dostępne na różnych szczeblach, w różnych sektorach, natomiast sytuacja w regionach jest najczęściej zdecydowanie różna od wiedzy posiadanej na szczeblach centralnych.

Lider projektu CSI Piemonte z Włoch zaproponował realizację projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT) realizowanym w ramach programu INTERREG IVC, którego celem jest próba rozwiązanie powyższego problemu poprzez powołanie regionalnych instytucji/organizacji (Obserwatoriów ICT), które będą posiadać kompetencje zbadania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w swoim regionie (zasięg sieci szerokopasmowych, wykorzystanie technologii ICT czy rozwoju e-administracji) oraz analizy zgromadzonych danych w celu określenia kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Docelowo efektem realizacji projektu ONE powinna być większa absorpcja funduszy strukturalnych na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego i technologii ICT w województwie poprzez:

  • stworzenie regionalnych Obserwatoriów ICT dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z innymi regionami,
  • stworzenie federacji istniejących i tworzonych Obserwatoriów ICT w celu stworzenia i doskonalenia metodologii badań i wymiany informacji,
  • wzmocnienie organizacji w regionie mające na celu zwiększenie pozyskiwania środków europejskich na skutek realizacji strategii opracowanych przez Obserwatoria,
  • zaangażowanie się instytucji pozarządowych w rozwiązywaniu powyższych problemów..

W projekcie biorą udział poniższe regiony:
Włochy - Region Liguria, Region Piemoncki, Insiel;
UK - Manchested Digital Development Agency;
Belgia,
Niemcy - MFG Baden-Wuerttemberg,
Czechy - Vysocina EPMA,
Polska - Województwo Łódzkie; Świętokrzyskie
Cypr- Office of the Commissioner

W dniu 26 marca 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego poją uchwałę o udziale Województwa Świętokrzyskiego w projekcie ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT) realizowanym w ramach programu INTERREG IVC.

W dniu 15 grudnia 2011 roku projekt ONE został zatwierdzony przez Komisję Monitorującą Programu INTERREG IVC i otrzymał dofinansowanie i przystąpiono do negocjacji szczegółów projektu, które zakończono w lutym 2012r.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Czas trwania projektu: 30 miesięcy.

Przewidywany budżet na działania podejmowane w ramach Projektu po negocjacjach, dla Województwa Świętokrzyskiego wynosi ok. 162 796 EUR. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych u Partnera, 15% udział własny.

Powyższy projekt jest jednym z pierwszych w tej kategorii, w którym Województwo Świętokrzyskie bierze udział.

Jedną z form współpracy i wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy są projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Konkursy ogłaszane z POWM INTERREG IVC dotyczą z reguły problemów techniczno-społecznych nurtujących część lub całą UE. Przeważnie są ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów.

Doświadczenia europejskie wskazują na niską absorpcję środków strukturalnych na zadania związane ze Społeczeństwem Informacyjnym. Szczególnie dotyczy to regionów z nowych państw członkowskich UE. Przyczyny leżą zarówno w braku wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego zarówno wśród mieszkańców, administracji publicznej i przedsiębiorstwach jak też w braku odpowiednich instrumentów do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a szczególnie infrastruktury. Szczegółowe informacje dotyczące tej tematyki są dostępne na różnych szczeblach, w różnych sektorach, natomiast sytuacja w regionach jest najczęściej zdecydowanie różna od wiedzy posiadanej na szczeblach centralnych.

Lider projektu CSI Piemonte z Włoch zaproponował realizację projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT) realizowanym w ramach programu INTERREG IVC, którego celem jest próba rozwiązanie powyższego problemu poprzez powołanie regionalnych instytucji/organizacji (Obserwatoriów ICT), które będą posiadać kompetencje zbadania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w swoim regionie (zasięg sieci szerokopasmowych, wykorzystanie technologii ICT czy rozwoju e-administracji) oraz analizy zgromadzonych danych w celu określenia kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Docelowo efektem realizacji projektu ONE powinna być większa absorpcja funduszy strukturalnych na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego i technologii ICT w województwie poprzez:

- stworzenie regionalnych Obserwatoriów ICT dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z innymi regionami,

- stworzenie federacji istniejących i tworzonych Obserwatoriów ICT w celu stworzenia i doskonalenia metodologii badań i wymiany informacji,

- wzmocnienie organizacji w regionie mające na celu zwiększenie pozyskiwania środków europejskich na skutek realizacji strategii opracowanych przez Obserwatoria,

- zaangażowanie się instytucji pozarządowych w rozwiązywaniu powyższych problemów..

 

Swój udział w projekcie zadeklarowały poniższe regiony:

Włochy - Region Liguria, Region Piemoncki, Insiel;

UK - Manchested Digital Development Agency;

Belgia,

Niemcy - MFG Baden-Wuerttemberg,

Czechy - Vysocina EPMA,

Polska - Województwo Łódzkie; Świętokrzyskie

Cypr- Office of the Commissioner

W dniu 26 marca 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego poją uchwałę o udziale Województwa Świętokrzyskiego w projekcie ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT) realizowanym w ramach programu INTERREG IVC.

W dniu 15 grudnia 2011 roku projekt ONE został zatwierdzony przez Komisję Monitorującą Programu INTERREG IVC i otrzymał dofinansowanie i przystąpiono do negocjacji szczegółów projektu, które zakończono w lutym 2012r.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Czas trwania projektu: 30 miesięcy.

Przewidywany budżet na działania podejmowane w ramach Projektu po negocjacjach, dla Województwa Świętokrzyskiego wynosi ok. 162 796 EUR.

Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowanych u Partnera, 15% udział własny.

Powyższy projekt jest jednym z pierwszych w tej kategorii, w którym Województwo Świętokrzyskie bierze udział.

 

Partnerzy projektu