Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KLRówność szans kobiet i mężczyzn w PO KLRówność szans kobiet i mężczyzn w PO KL


Jesteś 016755 gościem
na naszej stronie


  Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego" (ROFiK) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Celem głównym projektu "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego", jest wzrost jakości świadczonych usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, poprzez usprawnienie zarządzania i obsługi klienta, zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników UMWŚ oraz poprawę zarządzania w kluczowych obszarach wpływających na efektywność i jakość pracy Urzędu.


  Najbliższe szkolenia  
Brak wydarzeń

  Najnowsze pliki do pobrania  
     
  Aktualności  

Zakończenie projektu: „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 31 października 2012 kończy realizację projektu: „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” wdrażanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem była poprawa jakości świadczonych usług publicznych, usprawnienie zarządzania i obsługi klienta oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników UMWŚ.

więcej
 

Spotkania robocze z pracownikami Urzędu – prezentacja założeń systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

W dniach 14 -15 czerwca 2012 r. odbyły się kolejne z cyklu spotkań prezentujących główne założenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniach udział wzięli między innymi Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Jan Maćkowiak oraz Sekretarz Województwa Pan Bernard Antos.

więcej
 

Warsztaty w zakresie monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

W dniach 17-18 maja 2012 r. w hotelu Qubus w Kielcach, odbyły się warsztaty w zakresie monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaangażowanych w zbieranie i analizę danych.

więcej
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
copyrights 2018 © Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Dodaj do ulubionych Pomniejsz czcionkę Wyzeruj wielkość czcionki Powiększ czcionkę