Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Priorytet inwestycyjny: 9 iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2017 do 05.06.2017

Data utworzenia: czwartek, 13 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin  naboru od 08.05.2017 do 07.07.2017

Data utworzenia: wtorek, 11 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” - GameINN, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin  naboru od 05.05.2017 do 06.07.2017

Data utworzenia: piątek, 7 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 08.05.2017 do 09.06.2017

Data utworzenia: piątek, 7 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 08.05.2017 do 09.06.2017

Data utworzenia: piątek, 7 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektu szkoleniowo - doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2017 do 30.06.2017

Data utworzenia: piątek, 7 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1 inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – Pilotaż, Program Dobry Pomysł.

Termin  naboru od 10.04.2017 do 25.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 6 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Planowany nabór wniosków: od 28.04.2017 do 26.06.2017

Data utworzenia: wtorek, 4 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Konkurs nr  2.4.1/1/2017

Planowany nabór wniosków: od 28.04.2017 do 26.06.2017    

Data utworzenia: piątek, 31 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Data utworzenia: poniedziałek, 13 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 06.04.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 9 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS NR POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Data utworzenia: czwartek, 9 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020  ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów   w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla wszystkich województw poza mazowieckim)

Planowany nabór wniosków  potrwa od 03.04..2017 do 04.05.2017

Data utworzenia: środa, 8 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin  naboru od 14.03.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: wtorek, 7 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2017 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs dedykowany elektromobilności.

Termin konkursu od 13.03.2017 do 26.04.2017

Data utworzenia: wtorek, 7 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w 2017 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Termin konkursu - od 13.03.2017 do 26.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃI ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru od 01.03.2017 do 30.06.2017

Data utworzenia: środa, 1 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 28.02.2017 do 21.04.2017

Data utworzenia: poniedziałek, 27 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Termin  naboru od 22.02.2017 do 07.04.2017

Data utworzenia: piątek, 24 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
035280 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.