Przekierowanie na nową stronę Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Informacje na temat Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego znajdują się na stronie

www.swietokrzyskie.pro/category/wojewodztwo-swietokrzyskie/strategia-rozwoju-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2030

Automatyczne przekierownie na nową stronę nastąpi