Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Polskie spotkanie na zakończenie Internet Governance Forum w Berlinie

Email Drukuj PDF

Międzynarodowa konferencja o kierunkach rozwoju Internetu: Światowe Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum - IGF) w 2020 roku odbędzie się w Polsce. Jednak zanim to nastąpi, podczas tegorocznej edycji IGF w Berlinie, zgodnie ze zwyczajem, Polska – jako gospodarz kolejnego Forum – zorganizuje dla uczestników spotkanie zamykające.

Światowe Forum Zarządzania Internetem, które w tym roku odbywa się w dniach 25-29 listopada w Berlinie, jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Stanowi miejsce, w którym spotykają się ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. To międzynarodowe środowisko, gromadzące kilka tysięcy osób, przez kilka dni prowadzi dyskusję na temat możliwości i wyzwań stawianych przez internet, a także sposobów pełnego wykorzystania jego potencjału.Zarządzanie siecią internetową nie jest dziś zadaniem wyłącznie ekspertów technicznych. W miarę upowszechniania się internetu pojawiły się kwestie polityczne związane z jego przyszłością, dotykające właściwie wszystkich. Gdy internet stał się wszechobecny, stało się jasne, że potrzebne są szczegółowe zasady i organizacje do nadzorowania i zarządzania różnymi segmentami sieci. Wiele bieżących dyskusji nie dotyka już tylko podstawowych warstw technicznych, natomiast skupia się bardziej na treściach pojawiających się w sieci. Pojawiają się tutaj kwestie związane z ochroną danych i wolnością wyrażania opinii oraz wyzwania pokazujące konflikt między wprowadzaniem lokalnych regulacji a ponadnarodowym charakterem sieci.

Więcej informacji:

https://www.telko.in/polskie-spotkanie-na-zakonczenie-internet-governance-forum-w-berlini

 

„Cyberbezpieczeństwo w samorządach Zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Cyfryzacji, NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zapraszają na szkolenie dla pracowników urzędów administracji publicznej poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uKSC). Podczas spotkania omówione zostaną aktualne regulacje prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz zadania wynikające z uKSC nałożone na instytucje publiczne, wytyczne i standardy architektury bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędów JST, a także procedury reagowania incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa, w tym zasady współpracy z CSIRT NASK.

Więcej…
 


Strona 1 z 106

Projekty zrealizowane