Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Prawie 86 milionów złotych na e-administrację

Email Drukuj PDF

Cyfrowe zasoby geodezyjne, elektroniczny obieg dokumentów, digitalizacja zasobów archiwalnych, e – usługi w obszarze edukacji  - to wszystko będzie możliwe dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z działania „Rozwój e-społeczeństwa”. W ramach konkursu na projekty związane z rozwojem e-administracji Zarząd Województwa przekaże prawie 86 mln złotych dla 19 wnioskodawców – gmin, powiatów oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach konkursu przewidziano dotacje na rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji (np. elektronicznych zamówień publicznych), e-kultury, systemów informacji przestrzennej, na aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych. Wnioskodawcy mogli się także ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem w instytucjach publicznych elektronicznego obiegu dokumentów i wdrożeniu podpisu elektronicznego. Wnioski mogły również dotyczyć digitalizacji zasobów kulturowych, archiwalnych czy naukowych oraz zapewnienia otwartego, cyfrowego dostępu do tych baz. Dotyczyło to choćby tworzenia bibliotek cyfrowych, ale także digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogły się starać m.in. gminy i powiaty oraz jednostki działające w ich imieniu, jednostki administracji rządowej w województwie, instytucje kultury, uczelnie wyższe.

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/59080-prawie-86-milionow-zlotych-na-e-administracje

 

Miliony na rozwój systemów informatycznych w placówkach slużby zdrowia

Email Drukuj PDF

Ponad 50 milionów złotych trafi do świętokrzyskich szpitali i gminnych zakładów opieki zdrowotnej na rozwój systemów i infrastruktury informatycznej. Umożliwi to skuteczniejsze zarządzanie placówkami.

Pieniądze przekazane zostaną także na wdrożenie lub wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej oraz na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, informuje Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik marszałka województwa świętokrzyskiego.  Jak dodaje, najwięcej pieniędzy bo 47 mln zł trafi do świętokrzyskich szpitali. - Drugą co do wielkości kwotę, bo prawie 1,5 mln zł otrzyma Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pieniądze na rozwój systemów i infrastruktury informatycznej trafią również do gminnych ośrodków zdrowia w Rakowie, Sobkowie, Pawłowie, Waśniowie i Wąchocku oraz do Uzdrowiska Solec–Zdrój – wylicza Iwona Sinkiewicz–Potaczała

Więcej informacji:

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-68153

 


Strona 6 z 88

Projekty zrealizowane