Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Podłączenie w Województwie Świętokrzyskim do sieci OSE pierwszych szkół w Janiku i w Godowie

Email Drukuj PDF

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot (NASK Instytut Badawczy), który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej) oraz:

1.            dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Megabitów/sekundę wraz z usługami bezpieczeństwa oraz

2.            dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) zostanie pokryta z budżetu państwa.  Szczegółowe cele i źródła finansowania OSE określa USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Do realizacji tych łączy została wykorzystana Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego. Ponieważ są to dwie pierwsze lokalizacje, do których beneficjent POPC tj. spółka należąca do  Grupy Nokia i Grupy Infracapital, doprowadziła światłowód w ramach realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, chcąc podkreślić ten fakt, planowany jest „event” w Szkole Podstawowej w Janiku, ul. Szkolna 21 w dn. 11.01.2018r. godz. 11:30. Gospodarzami spotkania będą Burmistrz Kunowa i Dyrektor Szkoły.  W związku z wykorzystaniem do realizacji łączy szerokopasmowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, do udziału zostali zaproszeni także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – w szczególności Pani Marszałek Agata Binkowska. Udział w spotkaniu wezmą również przedstawiciele Nokii, Nexery oraz Smart-Net, Burmistrz Gminy Pawłów przedstawiciel Starostwa Ostrowieckiego.

Więcej…
 

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

Email Drukuj PDF

191 szkół z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w siódmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017". Dzieci ze szkół podstawowych miały wykonać kartkę do kalendarza pod hasłem „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu", uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych multimedialną prezentację „Cyberpomoc kontra cyberprzemoc".  Najlepsi zostali nagrodzeni podczas konferencji, która odbyła się 15 grudnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nagrody wręczała  Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa. Partnerami  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/57870-szybuj

 


Strona 6 z 83

Ilość odwiedzin:225620

Projekty zrealizowane