Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Nowoczesne komputery trafią do małych wiejskich szkół w 49 gminach!

Email Drukuj PDF

To będzie prawdziwa rewolucja cyfrowa dla małych wiejskich szkół, gdzie pracownie dysponują często nawet 10-letnim starym sprzętem. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek podpisali dziś umowy z wykonawcą na wyposażenie 79 pracowni komputerowych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jego wartość to ponad 4 mln 700 tys. zł, przy unijnym dofinansowaniu ponad 3,5 mln zł.

Wykonawca, firma Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., dostarczy 1400 zestawów komputerowych typu All-In-One – w obudowie zintegrowanej z monitorem, z systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Komputery zostaną podłączone do „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE), która udostępnia szkołom Internetu o dużej przepływności (100Mbps). Sprzęt będzie można wykorzystywać na wszystkich lekcjach, nawet na plastyce czy wychowaniu fizycznym, a Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało scenariusze dla nauczycieli.

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/nowoczesne-komputery-trafia-do-malych-wiejskich-szkol-w-49-gminach/

 

Najlepsi informatycy szkół podstawowych wyłonieni!

Email Drukuj PDF

W środę, 12 czerwca w Kieleckim Parku Technologicznym odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, a następnie podsumowanie Projektu “Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Projekt objęty był patronatem  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Katarzyna Nowacka,  Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, a także pracownicy Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” przeprowadzona była w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Najciekawsza przygoda Twojego ulubionego bohatera książkowego”- I miejsce w tej kategorii zajęła Maja Bronarska ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, uczniowie klas IV-VII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Z biografii wybitnych matematyków” – I miejsce zajęła Wiktoria Chaba ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, zaś uczniowie klas VII-VIII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Szanuję środowisko – z ekologią za pan brat”- I miejsce zajął Andrzej Markiton ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.

Nagrody dla uczniów ufundowane zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowała firma Microsoft.

Tegoroczna, trzecia już edycja Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków” realizowana była od IX 2018 roku do VI 2019 roku i była kontynuacją poprzednich dwóch edycji projektu, rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania oraz wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Uczestniczyło w niej 80 szkół.

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/najlepsi-informatycy-szkol-podstawowych-wylonieni/?fbclid=IwAR3rzSz2XJMm8Od1Zn2Pd0Ordnxadn3Z7cau1SvIel7q-dT4uAn-sKBUCiU

 


Strona 6 z 106

Projekty zrealizowane