Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Najlepsi informatycy szkół podstawowych wyłonieni!

Email Drukuj PDF

W środę, 12 czerwca w Kieleckim Parku Technologicznym odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, a następnie podsumowanie Projektu “Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Projekt objęty był patronatem  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Katarzyna Nowacka,  Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, a także pracownicy Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” przeprowadzona była w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Najciekawsza przygoda Twojego ulubionego bohatera książkowego”- I miejsce w tej kategorii zajęła Maja Bronarska ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, uczniowie klas IV-VII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Z biografii wybitnych matematyków” – I miejsce zajęła Wiktoria Chaba ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, zaś uczniowie klas VII-VIII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Szanuję środowisko – z ekologią za pan brat”- I miejsce zajął Andrzej Markiton ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.

Nagrody dla uczniów ufundowane zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowała firma Microsoft.

Tegoroczna, trzecia już edycja Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków” realizowana była od IX 2018 roku do VI 2019 roku i była kontynuacją poprzednich dwóch edycji projektu, rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania oraz wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Uczestniczyło w niej 80 szkół.

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/najlepsi-informatycy-szkol-podstawowych-wylonieni/?fbclid=IwAR3rzSz2XJMm8Od1Zn2Pd0Ordnxadn3Z7cau1SvIel7q-dT4uAn-sKBUCiU

 

Projekt informatyzacji, który zrewolucjonizuje pracę placówek medycznych

Email Drukuj PDF

O stanie realizacji zadań w ramach Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu, który obradował pod przewodnictwem Marka Jońcy.

Podczas posiedzenia wszystkim partnerom Projektu przedstawiono m. in. analizę ryzyk dla wariantu łączenia oraz dzielenia na części postępowania na dostawę infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania medycznego przygotowaną przez Inżyniera Projektu oraz aktualny stan prac związanych z jego realizacją.

Jak informuje Monika Świercz, kierownik Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – InPlaMed”, część jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w projekcie już podpisała umowy z wykonawcami lub nawet rozpoczęła prace mające na celu rozbudowę serwerowni albo zakup oprogramowania. Najbliższe trzy lata będą czasem intensywnych prac związanych z realizacją projektu. – Projekt ma na celu przygotowanie szpitali do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej i usprawnienie obsługi informatycznej. Na pewno po jego zakończeniu odczują to nie tylko wewnętrzni użytkownicy systemu, czyli kadra jednostek, ale również pacjenci, którym personel będzie mógł poświęcić więcej czasu – podkreśla Monika Świercz. Rozwiązania, które zostaną wdrożone, pozwolą m. in. na szybkie zapoznanie się lekarza z przebiegiem leczenia, aktualnymi wynikami badań bez zbędnego oczekiwania na ich przekazanie, a w konsekwencji skrócenie czasu diagnozowania stanu pacjenta. Nowe technologie umożliwią również wprowadzenie rejestracji pacjentów on-line. Wdrożone systemy będą posiadały możliwość realizacji e-usług, w tym: wymiany e-skierowań, e-recept, e-zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/projekt-informatyzacji-ktory-zrewolucjonizuje-prace-placowek-medycznych/?fbclid=IwAR1vPwad2ZZqPatqn96va1gF2B6rk3fIYLC4nAJbTedOxCYrFi-zusJiv0c

 


Strona 8 z 107

Projekty zrealizowane