Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.KOMPETENCJE CYBERPRZESTRZENI

Email Drukuj PDF

Dwa dni, 14-15 marca br. obradował w Tarnowie KONGRES KOMPETENCJI CYFROWYCH - pierwsze spotkanie polskiej społeczności zawodowej edukacji cyfrowej, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W konferencji wzięło udział blisko 170 praktyków i badaczy z całego kraju. Intencją organizatorów było stworzenie forum środowiskowej debaty, a także przestrzeni do proponowania konkretnych inicjatyw i projektów oraz formułowania rekomendacji rozwojowych dla decydentów.

W ciągu najbliższych dwudziestu, trzydziestu at dojdzie do globalnego przełomu cywilizacyjnego porównywalnego z rewolucją przemysłową XVIII- tego wieku. Sztuczna inteligencja dorówna ludzkiej około roku 2030, zapewne kilka lat później polecimy na Marsa. Na co dzień w wielu miejscach na świecie będziemy poruszać się samochodami autonomicznymi i kontaktować się – mniej lub bardziej świadomie w formule Internetu rzeczy - z niezliczonymi aplikacjami nas obsługującymi. Wsparcie w wielu sytuacjach zapewnią nam roboty usługowe. Już w 2020 roku – jak powiedziała podczas pierwszego dnia Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie Justyna Skorupska – przewodnicząca zespołu ds. edukacji Rady Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji - liczba urządzeń mobilnych na świecie osiągnie 30 miliardów.

Jakość życia i pracy w cyberprzestrzeni lat trzydziestych czy czterdziestych XXI wieku zależeć będzie w dużym stopniu od naszych kompetencji cywilizacyjnych i społecznych. Umiejętność swobodnego i bezpiecznego poruszania się w środowisku technologii cyfrowych już dziś wpływa istotnie na poziom naszego komfortu życia, na sytuację na rynku pracy, czy zdolność do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a wpływ ten będzie rosnąć z roku na rok. W latach 2030-2040 dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych właśnie skończą studia lub podejmą pracę naszpikowaną cyfrową technologią. Aktualni pięćdziesięciolatkowie wkroczą zaś w przedsenioralny okres swego życia, w którym cyfrowe otoczenie warunkować będzie ich poczucie bezpieczeństwa i niezależność.

Więcej informacji:

https://kometa.edu.pl/artykuly/10,kompetencje-cyberprzestrzeni

 

Prawie 86 milionów złotych na e-administrację

Email Drukuj PDF

Cyfrowe zasoby geodezyjne, elektroniczny obieg dokumentów, digitalizacja zasobów archiwalnych, e – usługi w obszarze edukacji  - to wszystko będzie możliwe dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z działania „Rozwój e-społeczeństwa”. W ramach konkursu na projekty związane z rozwojem e-administracji Zarząd Województwa przekaże prawie 86 mln złotych dla 19 wnioskodawców – gmin, powiatów oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach konkursu przewidziano dotacje na rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji (np. elektronicznych zamówień publicznych), e-kultury, systemów informacji przestrzennej, na aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych. Wnioskodawcy mogli się także ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem w instytucjach publicznych elektronicznego obiegu dokumentów i wdrożeniu podpisu elektronicznego. Wnioski mogły również dotyczyć digitalizacji zasobów kulturowych, archiwalnych czy naukowych oraz zapewnienia otwartego, cyfrowego dostępu do tych baz. Dotyczyło to choćby tworzenia bibliotek cyfrowych, ale także digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogły się starać m.in. gminy i powiaty oraz jednostki działające w ich imieniu, jednostki administracji rządowej w województwie, instytucje kultury, uczelnie wyższe.

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/59080-prawie-86-milionow-zlotych-na-e-administracje

 


Strona 2 z 85

Ilość odwiedzin:239145

Projekty zrealizowane