Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat"

Email Drukuj PDF

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”.


Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Cele Konkursu

  • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
  • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
    w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach

  • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  • Kategoria III – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:

 

W stronę społeczeństwa GIGAbitowego

Email Drukuj PDF

Intensywny rozwój technologiczny spowodował, że potrzeby klientów indywidualnych i firm w zakresie dostępu do internetu sięgają już dziś prędkości gigabitowych.

Stało się to na długo przed upływem terminów realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zgodnie z którymi do 2022 roku wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni mieć dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Infrastruktura szerokopasmowa to jednak nie tylko sieci światłowodowe zapewniające internet gigabitowy użytkownikom, ale także wsparcie dla coraz liczniejszych w miastach sieci mobilnych, które dodatkowo rozwiną się wraz z budową sieci 5G. Ich prawidłowe funkcjonowanie nie będzie jednak możliwe bez odpowiedniej infrastruktury stacjonarnej, której dziś w Polsce brakuje.

Polski rynek telekomunikacyjny, mimo że jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, jest również jednym z najbardziej regulowanych. Wprowadzenie kolejnych regulacji dostępowych w sektorze kablowym wpłynie znacząco na spadek inwestycji w rozwój infrastruktury gigabitowej.

Więcej informacji:
https://www.telko.in/w-strone-spoleczenstwa-gigabitowego

 


Strona 11 z 107

Projekty zrealizowane