Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Konferencja: „Świętokrzyskie2010: Internet zmieni region”- 21 października 2010 r.

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w lipcu br. rozpoczęło w województwie świętokrzyskim realizację projektu SPINeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla Rozwoju, nad którym patronat sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Celem tego 2-letniego projektu jest wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.
Projekt wdrażać będzie innowacyjny proces wsparcia władz samorządowych i ich partnerów z sektora prywatnego oraz badawczo-rozwojowego we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy na terenie województwa świętokrzyskiego. Intencją Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” jest bieżąca współpraca z regionalnym środowiskiem eksperckim. Bardzo istotne znaczenie będzie miało poparcie dla tego procesu przez samorządowe władze województwa  oraz udział w nim samorządów lokalnych.

Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń związanych z realizacją projektu „SPINeR –Świętokrzyskie Partnerstwo dla Rozwoju”  jest regionalna konferencja:
Świętokrzyskie2010: Internet zmieni region, organizowana 21 października 2010r w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W jej programie znajdą się prezentacje specjalistów poświęcone diagnozie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, informacje o nowych inicjatywach władz województwa i innych partnerów regionalnych w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

 

KOLEJNY ETAP PROJEKTU E-ŚWIĘTOKRZYSKIE – BUDOWA SIECI RADIOWEJ: NIEZAWODNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA ODBIORCÓW Z BUSKA ZDROJU I OKOLIC.

Email Drukuj PDF

NASK uruchomił w Busku Zdroju węzeł o wysokiej wydajności, który pozwala obsługiwać łączami radioliniowymi i naziemnymi operatorów internetowych oraz innych odbiorców z terenu Buska Zdrój i okolic. Z usług NASK będzie więc mogło teraz skorzystać wiele firm oraz – za pośrednictwem lokalnych providerów – także osób prywatnych zarówno z Buska Zdroju, jak i z okolicznych miejscowości.

Węzeł w Busku Zdroju stanowi uzupełnienie infrastruktury stworzonej na potrzeby projektu E-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas w ramach tego projektu radiowe uruchomiono już w sześciu miastach regionu stacje bazowe VectaStar: w Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu. Na bazie infrastruktury radiowej NASK oferuje klientom biznesowym, instytucjom i – za pośrednictwem lokalnych ISP - odbiorcom prywatnym najwyższej klasy usługi transmisyjne: szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej oraz nowoczesne sieci korporacyjne. Wykorzystanie technologii bezprzewodowej pracującej w koncesjonowanym paśmie umożliwia dotarcie do podmiotów znajdujących się nie tylko w miastach bądź na ich obrzeżach, ale również do tych, które znajdują się na terenach słabo zurbanizowanych. Sieć bezprzewodowa NASK to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań radiowych dostępnych obecnie na świecie. Budowana jest w oparciu o system punkt - wielopunkt z wykorzystaniem koncesjonowanego pasma radiowego 3,4 - 3,8 GHz.

 


Strona 103 z 106

Projekty zrealizowane