Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Konferencja inaugurująca projekty „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Email Drukuj PDF

Oficjalne przekazanie umów partnerskich, a także omówienie obecnego stanu realizacji projektów nastąpiło w dn. 23 marca 2010r. o godz. 9.45 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, podczas konferencji rozpoczynającej realizację projektów „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Podczas spotkania m.in. zaprezentowano projekty: „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów (Leonard Świerczyński Wójt Gminy Mniów) i „Świat w moim domu”(Mieczysław Pastuszko Urząd Miasta Kielce).

 

Odebrano Studium Wykonalności do projektu SSPW

Email Drukuj PDF

22 marca br. dokonano odbioru Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Dokument został opublikowany na stronie www.sejmik.kielce.pl w zakładce Informacje z departamentów, dalej Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

 


Strona 104 z 106

Projekty zrealizowane