Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Urząd Marszałkowski ubiega się o dofinansowanie projektu z POKL

Email Drukuj PDF

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wnioskuje o udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, V Dobre rządzenie, 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Przygotowany przez pracowników UMWŚ, a w szczególności Biura Społeczeństwa Informacyjnego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” został złożony w dn. 18.03.2010r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w celu oceny formalnej i merytorycznej.

 

Kontrola trwałości projektu „e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej” realizowanego w ramach ZPORR

Email Drukuj PDF

W dniach 3-8 marca 20010r. odbyła się kontrola trwałości projektu, zrealizowanego w ramach ZPORR przez Województwo Świętokrzyskie pn.: „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolujący z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, nie stwierdzono nieprawidłowości i zakończono ją z wynikiem pozytywnym. W dniu 17 marca 2010r. został przekazany sporządzony przez Zespół kontrolujący protokół pokontrolny.

 


Strona 105 z 106

Projekty zrealizowane