Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Odebrano Studium Wykonalności do projektu SSPW

Email Drukuj PDF

22 marca br. dokonano odbioru Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Dokument został opublikowany na stronie www.sejmik.kielce.pl w zakładce Informacje z departamentów, dalej Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Urząd Marszałkowski ubiega się o dofinansowanie projektu z POKL

Email Drukuj PDF

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wnioskuje o udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, V Dobre rządzenie, 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Przygotowany przez pracowników UMWŚ, a w szczególności Biura Społeczeństwa Informacyjnego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” został złożony w dn. 18.03.2010r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w celu oceny formalnej i merytorycznej.

 


Strona 106 z 107

Projekty zrealizowane