Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Kontrola trwałości projektu „e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej” realizowanego w ramach ZPORR

Email Drukuj PDF

W dniach 3-8 marca 20010r. odbyła się kontrola trwałości projektu, zrealizowanego w ramach ZPORR przez Województwo Świętokrzyskie pn.: „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolujący z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, nie stwierdzono nieprawidłowości i zakończono ją z wynikiem pozytywnym. W dniu 17 marca 2010r. został przekazany sporządzony przez Zespół kontrolujący protokół pokontrolny.

 

Trwają prace nad projektami „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przekazało Liderowi Projektu Studium Wykonalności dla w/w projektu.

Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, został złożony do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 stycznia br. Aktualnie wniosek jest oceniany pod względem formalno-merytorycznym. Obecnie prowadzone są prace mające na celu przygotowanie SIWZ-u na doradcę technologicznego dla projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” również został złożony do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 lutego 2010 roku. Do Departamentu Funduszy Strukturalnych UMWŚ przekazany został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie wraz z załącznikami dla  w/w projektu. Aktualnie wniosek jest oceniany pod względem formalno-merytorycznym i prowadzone są prace mające na celu przygotowanie SIWZ u na doradcę technologicznego dla projektu.

 


Strona 107 z 107

Projekty zrealizowane