Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji

Email Drukuj PDF

Dzisiaj w naszym kalendarzu przypada Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Święto to upamiętnia powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (17 maja 1865 roku). W 2006 roku przemianowano je na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Każdego roku w dniu 17 maja, członkowie ITU (Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego obchodzą swoje święto. Hasłem przewodnim tegorocznego święta jest: Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego.

Gratulujemy wszystkim przedstawicielom branży IT zaangażowanym w rozwój telekomunikacji i informatyki w naszym regionie –  zaangażowania i wytrwałości w realizacji projektów!

Idąc krok w krok z tzw. „cyfrową transformacją” Region Świętokrzyski cały czas aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju cyfrowego na swoim szczeblu. Jeszcze chwilę temu, budowaliśmy szkieletową sieć szerokopasmową województwa świętokrzyskiego, co umożliwiło dzisiaj budowanie kolejnych etapów sieci wraz z dojściem do domostw. Kluczowe projekty informatyczne realizowane w ostatnich latach dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej oraz budowy systemu informacji przestrzennej, również istotnie wpłynęły na rozwój zarówno elektronicznej wymiany informacji jak i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych a w szczególności rozwój sieci teleinformatycznych.

 

Projekty informatyczne zmienią świętokrzyską służbę zdrowia i geodezję

Email Drukuj PDF

Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania na przeprowadzenie dwóch ważnych projektów informatycznych w obszarze medycyny i geodezji wręczyli dziś ich realizatorom członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Agata Binkowska i Marek Szczepanik.  Wartość obu przedsięwzięć  to ponad 85 milionów złotych.

–  Projekty Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) oraz  „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”  realizowane są w ramach Działania 7.1, czyli szeroko rozumianej e-administracji. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz skoordynowania niektórych systemów zarządzania szpitalami. Drugi projekt, poprzez zaktualizowanie map i przeniesienie ich do formatu cyfrowego, usprawni korzystanie z zasobu geodezyjnego administrowanego przez jednostki powiatowe – wyjaśniał Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał, oba przedsięwzięcia z pewnością ułatwią życie mieszkańcom regionu.

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podkreśliła, że informatyzacja publicznego sektora ochrony zdrowia, jest koniecznością, wymuszoną poprzez regulacje prawne,  jakie obowiązują podmioty lecznicze w zakresie wdrożenia EDM ( Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz wyzwaniem związanym z sfinansowaniem zakupu odpowiedniej bazy sprzętowej i  programowej , a następnie utrzymaniem działania oraz bezpieczeństwa danych i  informacji. – Początkowo chcieliśmy skupić się na instytucjach leczniczych zarządzanych przez samorząd województwa.  Po przeprowadzeniu ankiet, okazało się, że warto zaprosić do współpracy partnerów powiatowych, będących organami prowadzącymi dla szpitali. Wartość projektu  InPlaMed WŚ to 53 miliony złotych, a jego efektem będzie szybsze i  łatwiejsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy – zaznaczyła Agata Binkowska.

Więcej informacji:

https://www.swietokrzyskie.pro/projekty-informatyczne-zmienia-swietokrzyska-sluzbe-zdrowia-i-geodezje/

 


Strona 3 z 88

Projekty zrealizowane