Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista realizowanych projektów jest dostępna tutaj.Projekt Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków Czwarta edycja 2019/2020

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy szkoły województwa świętokrzyskiego do udziału w czwartej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.
W ramach projektu proponujemy różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferujemy również wsparcie dla szkół, które  chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania, jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło siedemdziesiąt jeden szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, czterdzieści jeden szkół otrzymało tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Również w tym roku planujemy objąć programem kolejne placówki, jednak przede wszystkim chcemy mocno wesprzeć szkoły, które już usługę wdrażają.

Więcej informacji: https://www.scdn.pl/index.php/projekty/projekty-krajowe/256-swietokrzyskiej-akademii-mlodych-informatykow

 

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month)

Email Drukuj PDF

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz siódmy koordynuje NASK PIB. Zapraszamy do współpracy!

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

 

ECSM to 31 dni warsztatów, konferencji, kampanii i inicjatyw. Przez cały miesiąc będziemy podnosić świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, ale również promowanie odpowiedzialnego korzystania z sieci.

 

W 2019 roku Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa ma dwa tematy przewodnie:

  • Cyberhigiena, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania).
  • Nowoczesne technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news
 


Strona 4 z 107

Projekty zrealizowane