Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna SIPWŚ - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego”

SIPWŚ - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego”

Email Drukuj PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000,00 Euro na „Dostawę bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego”
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
- ProGIS Sp. z o.o.; ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko – Pełnomocnik Konsorcjum
- GISPRO Sp. z o.o.; ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin – Partner Konsorcjum

Dostawa bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego

 

Projekty zrealizowane