Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna SIPWŚ VI Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu

SIPWŚ VI Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu

Email Drukuj PDF

W dniu 23 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej nr 104 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odbyło się VI Spotkanie Komitetu Sterującego (KS)  Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ).
Plan spotkania:
1.Otwarcie posiedzenia Komitetu Sterującego
2.Informacja o stanie realizacji Projektu SIPWŚ
3.Informacja OPEGIEKA Elbląg - Wykonawcy Zadania p.n. Budowa i wdrożenie SIPWŚ o opóźnieniu w realizacji zadania i jego przyczynach
4.Zamknięcie posiedzenia Komitetu Sterującego
W posiedzeniu Komitetu Sterującego wzieli udział Przedstawiciele OPEGIEKA Elbląg Wykonawcy Zadania p.n. Budowa i wdrożenie SIPWŚ.

 

Projekty zrealizowane