Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Forum skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Forum skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Email Drukuj PDF

17 czerwca 2014 roku Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzej Sztokfisz oraz kierownik projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej  JST" Monika Świercz uczestniczyli w spotkaniu Forum skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z realizacją projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” ze szczególnym uwzględnieniem  umowy na „Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

W podsumowaniu ustalono, że korespondencja projektowa, która związana jest z kwestiami finansowo - księgowymi będzie kierowana również na adresy e-mailowe członków forum skarbników oraz, że na wrześniowe spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele Wykonawcy - Konsorcjum Firm Unizeto Technologies S.A oraz ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

 

Projekty zrealizowane