Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Postępowanie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - złożone oferty

Postępowanie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - złożone oferty

Email Drukuj PDF

W dniu 15 września 2014 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" (Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DOA.III.272.1.38.2014). Oferty złożyło 9 Wykonawców. Komisja przetargowa ocenia złożone oferty.

 

Projekty zrealizowane