Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna „Świętokrzyskie e-Zdrowie” na konferencji poświęconej realizacji pilotażu projektu Małopolski System Informacji Medycznej

„Świętokrzyskie e-Zdrowie” na konferencji poświęconej realizacji pilotażu projektu Małopolski System Informacji Medycznej

Email Drukuj PDF

W dniu 18.11.2015r. Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzej Sztokfisz uczestniczył w konferencji poświęconej realizacji pilotażu projektu Małopolski System Informacji Medycznej w Muzeum Lotnictwa Polskiego przy ul. Jana Pawła II 39 w Krakowie. Podczas konferencji Dyrektor przedstawił krótką prezentację dotyczącą realizacji projektu „Świętokrzyskie e-Zdrowie” oraz uczestniczył w moderowanym panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości projektów z zakresu e -zdrowia. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele placówek medycznych z różnych regionów oraz instytucji wywierających wpływ na rozwój nowoczesnych technologii medycznych i systemów szpitalnych.

 

Projekty zrealizowane