Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Email Drukuj PDF

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk. W roku 2015 za organizację ww. wydarzeń odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim konkursu i konferencji jest „Cyberprzestępczość”.

W dniu 28 września 2015 r. w MSW odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która dokonała oceny 7 złożonych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 17 – 18 grudnia br. w Luksemburgu. Podczas tej konferencji zostanie zaprezentowany Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”.

Projekt ten jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli części społeczeństwa, która masowo korzysta z dobrodziejstw Internetu. Młodzi ludzie wykorzystują Internet głównie dla zabawy, grając w gry on-line, korzystając z portali społecznościowych i multimedialnych komunikatorów, ale również do nauki. Łączą się z internetem w domu i szkole, poprzez komputery, tablety, telefony, jest to ich nieodzowna część życia. Ich obecność w internecie niesie ogromne zagrożenie, jeśli jest nieświadoma. Dlatego istnieje potrzeba edukowania dzieci i młodzieży na temat zalet ale i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, tak aby mogły w pełni bezpiecznie korzystać z Internetu. W projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zostały wykorzystane spotkania z funkcjonariuszami Policji, którzy przestrzegają swoim doświadczeniem i wiedzą zawodową, że nieodpowiedzialne zachowania prowadzą do poważnych konsekwencji.

Dodatkowo nauczyciele poświęcają lekcje tematyce zagadnień cyberprzemocy, aby uzupełnić wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie problematyki wynikającej z korzystania z sieci. Konkurs plastyczny i multimedialny kolejny raz skłania uczniów do zastanowienia się nad zagadnieniem, ale czyni to w sposób przyjemny dla ucznia. Do działania w projekcie zachęcają uczniów nagrody dla zwycięskiej pracy, wyróżnienia, prestiż konkursu. Celami projektu było upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 r. i od tego czasu miało miejsce w sumie pięć jego edycji. Projekt współtworzyła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach razem z Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto w projekcie zaangażowała się Fundacja „Dzieci Niczyje”, firmy z branży komputerowej oraz portale społecznościowe. Wstępem dla projektu było zorganizowanie szkolenia dla ponad 50 policjantów pionu prewencji i kryminalnego w celu przygotowania ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla dzieci i młodzieży. Szkolenia przeprowadzone zostały przez pracowników Microsoftu, Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz policjantów KWP Kielce, którzy poprzez wykład interaktywny i prezentacje multimedialne zaprezentowali policjantom materiał edukacyjny "W sieci" oraz "3..2..1..Internet".

Szkolenia miały za zadanie przygotować policjantów do spotkań z młodzieżą szkolną i dziećmi. Kolejnym etapem były spotkania funkcjonariuszy Policji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Spotkania miały za zadanie wyjaśnić młodzieży i dzieciom problemy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Spotkania były organizowane w szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Następnym etapem było prowadzenie przez nauczycieli lekcji związanych z tematyką bezpiecznego serfowania w sieci oraz możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. W kolejnym etapie ogłoszony został konkurs, w ramach którego uczniowie przygotowywali prace plastyczne i multimedialne, związane z tematyką projektu.

Rodzaj pracy konkursowej zależny był od poziomu edukacyjnego. Na koniec została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu, uczniom i nauczycielom wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Zaprezentowane zostały prace plastyczne uczniów. W wyniku dużego zainteresowania projektem przez szkoły oraz z powodu ogromnej aktywności biorących w nim udział uczniów, systematycznie co rok odbywają się kolejne edycje „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Co rok system szkoleń odbywa się w podobny sposób, zmieniane są jednak tematy konkursu dla uczniów. W 2015 r. istniały 3 kategorie konkursu. Pierwsza dedykowana była uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy przygotowywali pracę plastyczną, która mogłaby być wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Druga dotyczyła uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy indywidualnie przygotowywali folder promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet".

Ostatnią kategorię konkursu tworzyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowywali spot informacyjny promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja połączona z inauguracją nagrodzonych i wyróżnionych uczniów biorących udział w konkursie. W czasie konferencji zaprezentowali się m.in. funkcjonariusze KWP Kielce, którzy omówili przejawy cyberprzestępczości oraz skalę zjawiska, pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje, którzy przedstawili najnowszą kampanię społeczną "Przytul Hejtera" czy dr Jakub Takosoglu – Prodziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiem prezentujący fascynujący materiał o temacie Z Ziemi na Marsa. Ciekawą oprawą wydarzenia był fakt, iż nagrodzeni laureaci konkursu mieli okazję odebrać nagrody przekazywane przez prawdziwego łazika marsjańskiego, a wśród nagród znajdowały się koszulki z nadrukiem zwycięskiej pracy plastycznej.

Dodatkowo w 2015 r. miał miejsce II Przegląd plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców o tematyce "Czy internet jest dla dzieci?" Warunkiem uczestnictwa w projekcie było podobnie jak poprzednio przeprowadzenie spotkania z funkcjonariuszem Policji, przeprowadzenie zajęć przez nauczyciela, których celem było zapoznanie dzieci z zaletami i zagrożeniami jakie powstają w wyniku korzystania z Internetu, a na koniec wykonanie prac przestrzennych o temacie "Komputer lub Robot XXV Wieku". Dla wykonanych prac została następnie zorganizowana wystawa przy okazji konferencji kończącej projekt “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”.

Połączenie szkoleń z organizowanym konkursem na prace plastyczne i multimedialne jest wysoce atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, łączy przyjemne z pożytecznym, zachęca do rozważań nad tematem, uczy i rozwija. Planowane są kolejne etapy projektu z uwagi na coroczny sukces.

Świętokrzyski projekt jest pierwszym w kraju kompleksowym podejściem do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Imponująca jest również skala objętych projektem 12.063 dzieci wieku przedszkolnym i uczniów na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt powstawał w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - naczelnika Wydziału dw. z Cyberprzestępczością asp. Dominika Rozdziałowskiego i pracownika Wydziału Prewencji asp. sztab. Pawła Sieczkowskiego, mgr Anny Trawki, kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej i Multimedialnej ŚCDN oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Biura Społeczeństwa Informacyjnego – Pana Jarosława Wachowskiego i Pana Tomasza Krawca.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad projektem sprawowali: Radio Kielce, TVP Kielce, Echo Dnia.

Do pobrania:
Informacja o krajowych eliminacjach do konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

 

Projekty zrealizowane