Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna O budowie platform regionalnych i standardach rozmawiali roboczo przedstawiciele CSIOZ oraz szpitali z regionu świętokrzyskiego

O budowie platform regionalnych i standardach rozmawiali roboczo przedstawiciele CSIOZ oraz szpitali z regionu świętokrzyskiego

Email Drukuj PDF

W dniu 7 października br. (piątek)  o godzinie 10.00. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz przedstawicielami szpitali powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego organizowane przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego. W spotkaniu ze strony CSIOZ udział wzięli m. in.: Dyrektor Marcin Węgrzyniak, Wojciech Górnik – Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami oraz zespół analityków i architektów systemów: Joanna Wiszniewska, Paweł Masiarz, Piotr Banasiewicz, Maciej Garmulewicz.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie związane z platformą P1 oraz zakresem funkcjonalnym projektów (platform regionalnych), standardami technicznymi i interoperacyjnością, a w szczególności:

  1. Zakres funkcjonalny projektów (platform) regionalnych;
  2. Zakres funkcjonalny projektów w podmiotach leczniczych z podziałem na POZ, AOS i opiekę szpitalną;
  3. Usługi udostępnione pacjentom, innym podmiotom, administracji;
  4. Architektura rozwiązań regionalnych i lokalnych w podmiotach leczniczych;
  5. Wykorzystane standardy techniczne (np. HL7, DICOM, IHE, ISO, PN);
  6. Wykorzystane słowniki, klasyfikacje, skale i systemy klasyfikacji danych (np. ICD-0, BI-RADS, GLASGOW, ICF);
  7. Sposoby prowadzenia EDM (standardy dokumentów medycznych, opracowane wzory dokumentów elektronicznych, sposób archiwizacji dokumentów, podpisywanie dokumentacji);
  8. Zaimplementowane rozwiązania do telemedycyny, w tym do telemonitoringu;
  9. Lokalizacja kompetencji związanych z realizacją regionalnych platform medycznych i lokalnych systemów w podmiotach leczniczych.

Spotkanie to organizowane jest z inicjatywy CSIOZ i jest kontynuacją cyklu spotkań organizowanych w we wszystkich regionach. Ma być ono okazją, do rozmowy w obszarze przedstawionych powyżej zagadnień oraz miejscem do udzielenia odpowiedzi na przekazane przez podmioty służby publicznej pytania dot. zadań związanych z obszarem teleinformatycznym (e-zdrowia).

Prezentacja "Informatyzacja sektora ochrony zdrowia"

 

Projekty zrealizowane