Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Po raz trzeci członkowie Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji – obradowali w Ministerstwie Cyfryzacji

Po raz trzeci członkowie Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji – obradowali w Ministerstwie Cyfryzacji

Email Drukuj PDF

W III posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w dniu 13 października b.r., wzięła udział Pani Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Ewelina Gładki - Dyrektor BSI.

Podczas spotkania dyskutowano na tematy związane z:

  • Kluczowymi obszarami działań Ministra Cyfryzacji w ramach realizacji „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
  • Zapewnieniem szkołom dostępu do szerokopasmowego internetu w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  • Realizacją projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach medycznych”
  • Planowanym zakresem współpracy CSIOZ z regionami w obszarze e-zdrowia

Zgodnie ze wskazaniem Komisji Europejskiej celem powołania Zespołu jest koordynacja na poziomie krajowym i regionalnym działań z zakresu e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanych z udziałem środków publicznych, w tym z zakresu interwencji zaplanowanych w POPC ale również w ramach RPO

 

Projekty zrealizowane