Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Państwowe Ratownictwo Medyczne w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Email Drukuj PDF

W związku z podpisanym w kwietniu tego roku Porozumieniem o Współdziałaniu w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach (ŚUW), Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW przekazał do opublikowania nowe warstwy tematyczne dotyczące zarządzania kryzysowego.

Na podkładzie Regionalnej Mapy Numerycznej przestawiono lokalizację przestrzenną między innymi: Zespołów Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, lądowisk śmigłowca ratunkowego, stanowisk dysponentów medycznych. Wskazano także siedziby powiatowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również miejsca związane z zagrożeniem chemicznym w województwie świętokrzyskim.

Publikowanie swoich danych w SIPWŚ przez partnerskie instytucje, pozwala na przeglądanie i analizowanie ich w kontekście innych danych na jednym portalu. Dodatkowo także umożliwia włączenia SIPWŚ w Krajową Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, co – np. w sytuacji kryzysowej - daje olbrzymie możliwość szybkiego podejmowania decyzji w oparciu wszechstronne dane geograficzne, społeczne i gospodarcze.

Dane udostępnione przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki znajdują są pod adresem: http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ jako mapa tematyczna „Zarządzanie kryzysowe”.

Użytkownicy, mogą również skorzystać z usługi przeglądania WMS - http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/web/

Więcej informacji na stronie:
www.sejmik.kielce.pl/item/51714-panstwowe-ratownictwo-medyczne-w-systemie-informacji-przestrzennej-wojewodztwa-swietokrzyskiego?start=150

 

Projekty zrealizowane