Konkurs w działaniu 3-2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

środa, 19 października 2016 12:16
Drukuj

W dniach 29 sierpnia 2016 r. - 30 listopada 2016 r. odbywa się konkurs w działaniu 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko - miejskich.

Beneficjentami konkursu mogą zostać:

Więcej informacji o konkursie można pozyskać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa:
https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/