Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna "Latająca Akademia Cyfrowa" rusza w regionie

"Latająca Akademia Cyfrowa" rusza w regionie

Email Drukuj PDF

Mieszkańcy 39 gmin województwa świętokrzyskiego będą mogli podnieść swoje kompetencje cyfrowe w ramach nowego projektu pn. "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej", ­który rozpoczyna Komenda Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. W konferencji inaugurującej przedsięwzięcie uczestniczyła Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

"Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej ­ - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt zakłada przeszkolenie ponad 4 tys. osób dorosłych w czterech grupach wiekowych w ciągu trzech lat. Szkolenia przeprowadzą trenerzy cyfrowi. W ramach przedsięwzięcia, w gminach biorących udział w projekcie, utworzone zostaną Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. Punkty te powstaną w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w bibliotekach, świetlicach czy szkołach. W projekt zaangażowanych będzie około 200 wolontariuszy.

Partnerem samorządowym w realizacji projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. - W naszym województwie, podobnie jak i w innych, mamy olbrzymi deficyt możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Odczuwamy to na tyle mocno, że obecnie nie mamy źródeł finansowania, które odpowiadałyby za tego typu działania. Dzięki programowi Polska Cyfrowa, Kielecka Chorągiew jako jedna spośród bardzo wielu wnioskodawców zdobyła dużą pulę pieniędzy na ten cel - mówiła Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ.

 

Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych oraz umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. - Przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że kompetencje cyfrowe mieszkańców regionu nie są wystarczające, zwłaszcza wśród osób starszych z gmin wiejskich. Trenerzy cyfrowi z mobilną pracownią komputerową przyjeżdżać będą do każdej gminy, aby szkolić osoby dorosłe z zakresu kompetencji cyfrowych. Szkoleniami obejmiemy również osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim nauczymy korzystać z platformy ePUAP. Dzięki temu podniesie się jakość komunikacji pomiędzy klientem a urzędem - mówił Łukasz Mucha, koordynator projektu.

W realizacji projektu weźmie udział 39 świętokrzyskich gmin oraz dwie z województwa śląskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 6 mln zł.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

 

Projekty zrealizowane