Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków

Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków

Email Drukuj PDF

ŚAMI logo

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat". Konkurs organizowany jest w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch. Jego celem jest upowszechnienie nauki programowania oraz rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:

  • Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej multimedialną ilustracją wiersza lub legendy świętokrzyskiej.
  • Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej grą edukacyjną związaną z atrakcjami turystycznymi województwa świętokrzyskiego.

Harmonogram Konkursu:

Przygotowanie prac przez uczniów

Do 30 marca 2017 r

Ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie najlepszych do Komisji Wojewódzkiej

Do 12 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie listy finalistów

Do 12 maja 2017 r.

Finał Konkursu

25 maja 2017 r.

 

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (pod adresem: http://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1275).

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

 

Projekty zrealizowane