Warsztaty z IHE Europe

piątek, 10 lutego 2017 12:49
Drukuj

W dniach 1-3 lutego 2017 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizowane są warsztaty dotyczące profili integracyjnych IHE, które są uznawanymi na świecie ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań informatyki medycznej.

W pierwszym dniu warsztatów uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który poparł ideę organizacji warsztatów oraz podkreślił istotną rolę wprowadzanych rozwiązań dla rozwoju służby zdrowia w Polsce. Kolejno uczestnicy wraz z ekspertami ze światowej organizacji Integrating the Healthcare Enterprise Europe (IHE) pracowali nad określeniem założeń dla planowanej do powołania przez CSIOZ Rady ds. Interoperacyjności.

Podczas kolejnych dni warsztatów prezentowane są teoretyczne podstawy profili integracyjnych IHE oraz ich praktyczne wykorzystanie w ramach wskazanych przypadków użycia w odniesieniu do centralnych, regionalnych i lokalnych systemów teleinformatycznych.

Efektem prac ekspertów w ramach warsztatów będzie przygotowanie dokumentu „Przykłady możliwego wykorzystania profili integracyjnych IHE w celu rozwoju e-zdrowia w Polsce na poziomie krajowym oraz regionalnym”.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaangażowani w przygotowanie projektu z obszaru e-Zdrowie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed-WŚ).

Więcej informacji:
https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/warsztaty-z-ihe-europe/