Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Odebrano Studium Wykonalności do projektu SSPW

Odebrano Studium Wykonalności do projektu SSPW

Email Drukuj PDF

22 marca br. dokonano odbioru Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Dokument został opublikowany na stronie www.sejmik.kielce.pl w zakładce Informacje z departamentów, dalej Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Projekty zrealizowane