Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Służba zdrowia widzi przyszłość w telemedycynie

Służba zdrowia widzi przyszłość w telemedycynie

Email Drukuj PDF

Cyfryzacja w sektorze medycznym to szansa na poprawę jakości świadczenia usług medycznych. Narzędzia informatyczna są w stanie szybko przeskanować historię chorób pacjenta i wybrać te najbardziej  potrzebne informacje. Wielu chorych może bezpiecznie funkcjonować pod zdalnym nadzorem lekarza w warunkach domowych i dopiero w skrajnych sytuacjach trafiać do specjalistycznych placówek.

Służba zdrowia stoi dzisiaj przed wieloma wyzwaniami, takimi jak: starzenie się społeczeństwa i zwiększająca się liczba ludności wymagającej opieki medycznej, długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, deficyt lekarzy specjalistów czy utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej osób mieszkających w odległych rejonach i małych miejscowościach, często zmuszający do dalekich podróży w celu odbycia konsultacji z lekarzem.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że coraz większego znaczenia zaczyna nabierać telemedycyna, czyli medycyna na odległość. Dzięki temu np.  lekarz specjalizujący w jakieś dziedzinie może przekazywać informacje i wskazówki dotyczące leczenia bez konieczności osobistej wizyty w danej placówce, które  dodatku mogą być dostępne w kilku miejscach, w tym samym czasie. Nie dziwi więc specjalnie, że jak pokazują opublikowane we Wrześniu 2016 r. roku badania firmy konsultingowej PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej  już teraz niemal 60 proc. pacjentów jest gotowa korzystać z telemedycyny.

Więcej informacji:
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/sluzba-zdrowia-widzi-przyszlosc-w-telemedycynie.html

 

Projekty zrealizowane