Szkolenia z wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

piątek, 05 maja 2017 10:06
Drukuj

Na przełomie kwietnia i maja zostały przeprowadzone szkolenia w siedzibie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ w zakresie aktualizacji poniższych rejestrów:

  1. Turystyka, sport i rekreacja.
  2. Moduł prowadzenia rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) ETAP 1 (autorskie szkolenia pracowników Oddziału Eksploatacji i Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego).
  3. Rejestr kart zabytków oraz stanowisk archeologicznych.
  4. Transport i komunikacja.
  5. Moduł administratora Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) - poziom LCPD - powiat i ABD – gmina.

Więcej informacji:

https://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/index.php/akademia-sipws