Urząd Marszałkowski ubiega się o dofinansowanie projektu z POKL

czwartek, 18 marca 2010 01:00
Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wnioskuje o udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, V Dobre rządzenie, 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Przygotowany przez pracowników UMWŚ, a w szczególności Biura Społeczeństwa Informacyjnego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” został złożony w dn. 18.03.2010r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w celu oceny formalnej i merytorycznej.