Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Email Drukuj PDF

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych zmian decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną nr SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Polska, Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 10.11.2011 r.  Niniejsze konsultacje są elementem procedury notyfikacyjnej i są prowadzone w celu zapewnienia przejrzystości udzielenia pomocy publicznej, zgodnie z paragrafem 78b) Wytycznych szerokopasmowych (link).


Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) został zrealizowany w latach 20082015, w pięciu województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim), w ramach Priorytetu II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dzięki realizacji projektu SSPW zapewniono dostęp do Internetu szerokopasmowego na terenie ww. województw m.in. poprzez budowę 10,5 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i 1065 węzłów.  Przedmiotem niniejszych konsultacji jest modyfikacja niżej wymienionych założeń, dotyczących fazy zarządzania/ eksploatacji/ wybudowaną SSPW, co ma na celu optymalizację funkcjonowania infrastruktury sieci. Proponowane zmiany nie wiążą się z przyznaniem dodatkowych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej ani z budżetu państwa na realizację inwestycji lub funkcjonowanie sieci.

Więcej informacji: bip.sejmik.kielce.pl

 

Projekty zrealizowane