Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Konsultacje dotyczące projektu pn. Świętokrzyskie Bez e-B@rier (ŚBeB)

Konsultacje dotyczące projektu pn. Świętokrzyskie Bez e-B@rier (ŚBeB)

Email Drukuj PDF

W dniu 20 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pani Agaty Binkowskiej oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, przedstawicieli Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego a także Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkanie, podczas którego zostały przedstawione możliwości dotyczące nawiązania współpracy oraz przygotowania Projektu Partnerskiego o charakterze edukacyjnym, skierowanego do placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo a) rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego (w tym specjalnego) poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez kontynuację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła.

W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych a także  Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zakłada się, że celem przygotowywanego projektu będzie rozpoznanie, przygotowanie i rozszerzenie (na bazie rządowego  programu "Cyfrowa szkoła", realizowanego w okresie: kwiecień 2012 – sierpień 2013 r.) kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

 

Projekty zrealizowane