Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne

piątek, 21 lipca 2017 13:33
Drukuj

W związku z aktywną współpracą Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu dzisiejszym zostało zorganizowane spotkanie z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych w którym wzięli również udział  przedstawiciele Województwa – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego, Opolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski ma możliwość pozyskania w nieodpłatne użytkowanie oprogramowania informatycznego „wDialogu” pomagającego w planowaniu i realizacji konsultacji społecznych. Narzędzia te zostały przygotowane w ramach projektu pt.: „Nowe perspektywy wDialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”, realizowanego przez UW. Celem projektu jest wzmocnienie jakości konsultacji społecznych poprzez ich staranną organizację, zadaniowość oraz uczestnictwo wymagające odniesienia do faktów. Opracowano rozwiązanie modelowe dot. procesu konsultacji społecznych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i zaleceń, a następnie zaimplementowano je z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Platforma informatyczna „wDialogu” jest skierowana zarówno dla pracownika urzędu jak i dla mieszkańca regionu.

W webinarium, podczas którego przekazano ogólne założenia oraz wskazano obszar możliwości korzystania z narzędzia liczny udział wzięli przedstawiciele poszczególnych departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.