Podłączenie w Województwie Świętokrzyskim do sieci OSE pierwszych szkół w Janiku i w Godowie

wtorek, 09 stycznia 2018 12:13
Drukuj

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot (NASK Instytut Badawczy), który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej) oraz:

1.            dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Megabitów/sekundę wraz z usługami bezpieczeństwa oraz

2.            dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) zostanie pokryta z budżetu państwa.  Szczegółowe cele i źródła finansowania OSE określa USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Do realizacji tych łączy została wykorzystana Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego. Ponieważ są to dwie pierwsze lokalizacje, do których beneficjent POPC tj. spółka należąca do  Grupy Nokia i Grupy Infracapital, doprowadziła światłowód w ramach realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, chcąc podkreślić ten fakt, planowany jest „event” w Szkole Podstawowej w Janiku, ul. Szkolna 21 w dn. 11.01.2018r. godz. 11:30. Gospodarzami spotkania będą Burmistrz Kunowa i Dyrektor Szkoły.  W związku z wykorzystaniem do realizacji łączy szerokopasmowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, do udziału zostali zaproszeni także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – w szczególności Pani Marszałek Agata Binkowska. Udział w spotkaniu wezmą również przedstawiciele Nokii, Nexery oraz Smart-Net, Burmistrz Gminy Pawłów przedstawiciel Starostwa Ostrowieckiego.

Za realizację techniczną sieci OSE odpowiadają beneficjenci konkursu zorganizowanego
w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którzy mają obowiązek podłączyć do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s szkoły wytypowane przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z UKE i MEN. W Województwie świętokrzyskim do podłączenia jest 761 placówek oświatowych w 515 lokalizacjach , w tym:

- w Powiecie ostrowieckim 29 szkół w 23 lokalizacjach z tego w Gminie Kunów: 8 szkół w 8 lokalizacjach ( w tym SP Janik).

- w Powiecie starachowickim 62 szkoły w 42 lokalizacjach z tego w Gminie Pawłów: 16 szkół w 12 lokalizacjach (w tym SP Godów).

Zadanie to mają zrealizować dwie spółki: Gladmar Investments Sp. z o.o. oraz Nashford Investments Sp. z o.o., których właścicielami są Grupy: Nokia i Infracapital.

Należy dodać, że w ramach Projektu oprócz podłączenia szkół do szerokopasmowego Internetu możliwość dostępu do sieci będzie również zapewniona mieszkańcom Województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z deklaracją beneficjentów projektu ponad 110 tys. gospodarstw domowych w województwie ma zostać objęte zasięgiem sieci światłowodowej.

Mamy nadzieję, że do realizacji tej inwestycji wydatnie przyczyni się Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego wybudowana właśnie w celu dostarczenia łączy szerokopasmowych do obszarów wykluczonych cyfrowo o małej gęstości zaludnienia. Województwo od dawna podejmuje działania majce na celu eliminację tzw. „białych plam” – m.in. zrealizowało projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz wspiera i będzie wspierać wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia tego celu.

Wdrożenie OSE pozwoli na:

1. cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),

2. wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),

3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,

4. transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

 

Za realizację techniczną sieci OSE odpowiadają beneficjenci konkursu zorganizowanego
w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którzy mają obowiązek podłączyć do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s szkoły wytypowane przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z UKE i MEN. W Województwie świętokrzyskim do podłączenia jest 761 placówek oświatowych w 515 lokalizacjach , w tym:

- w Powiecie ostrowieckim 29 szkół w 23 lokalizacjach z tego w Gminie Kunów: 8 szkół w 8 lokalizacjach ( w tym SP Janik).

- w Powiecie starachowickim 62 szkoły w 42 lokalizacjach z tego w Gminie Pawłów: 16 szkół w 12 lokalizacjach (w tym SP Godów).

Zadanie to mają zrealizować dwie spółki: Gladmar Investments Sp. z o.o. oraz Nashford Investments Sp. z o.o., których właścicielami są Grupy: Nokia i Infracapital.

Należy dodać, że w ramach Projektu oprócz podłączenia szkół do szerokopasmowego Internetu możliwość dostępu do sieci będzie również zapewniona mieszkańcom Województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z deklaracją beneficjentów projektu ponad 110 tys. gospodarstw domowych w województwie ma zostać objęte zasięgiem sieci światłowodowej.

Mamy nadzieję, że do realizacji tej inwestycji wydatnie przyczyni się Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego wybudowana właśnie w celu dostarczenia łączy szerokopasmowych do obszarów wykluczonych cyfrowo o małej gęstości zaludnienia. Województwo od dawna podejmuje działania majce na celu eliminację tzw. „białych plam” – m.in. zrealizowało projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz wspiera i będzie wspierać wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia tego celu.

 

Wdrożenie OSE pozwoli na:

1. cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),

2. wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),

3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,

4. transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE